„Hranice môjho jazyka sú hranicami môjho sveta.“

— Ludwig Witthgenstein, rakúsky filozof