aaa

 

„Vrcholky slovenského prekladateľského umenia už dnes dokazujú, že slovenčina je jazyk až zázračne tvárny, schopný zmocniť sa aj tých najnáročnejších inonárodných diel.“

— Blahoslav Hečko, slovenský prekladateľ

[wpb-random-posts]