aaa

 

„Ovládam jazyk slovom, písmom a mlčaním.“

— Drahoslav Mika, slovenský aforista

[wpb-random-posts]