Nápad

Napadlo mi a napadlo ma, aký je v tom rozdiel?

Milovníci slovenčiny občas bežných užívateľov rozčuľujú „nepodstatnými“ detailami. Chcete sa podeliť o skvelý nápad a začnete: „Napadlo ma…“ A už je zle. Kým vás nenapadne zviera, či vás, nedajbože, niekto nenapadne na ulici, používajte zámeno v datíve – mi. Správny pád zámená je dôležitým ukazovateľom toho, čo chcete slovným spojením vyjadriť.

Dokonavé sloveso napadnúť má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka niekoľko významov:

  • nahromadiť sa padaním, napadať, napríklad: napadol sneh,
  • zaútočiť, prepadnúť, napríklad: nepriateľ napadol našu krajinu,
  • náhle prísť na um, vhupnúť do hlavy (z hovorovej reči), napríklad: napadla mu skvelá myšlienka.

Pri výbere správneho tvaru zámena, si musíme najprv uvedomiť, v akom význame chceme sloveso napadnúť použiť.

Zaútočilo na vás zviera?

Odpoveď: Napadlo MA zviera. (Napadlo koho? čo? mňa/ma zviera.)

Zámeno je v akuzatíve, teda napadlo: ma, ťa, ho, ju, ho, nás, vás, ich.

Náhle vám vhuplo do hlavy riešenie?

Odpoveď: Napadlo MI riešenie.

(Napadlo komu? čomu? mne/mi.)

Zámeno je v datíve, teda napadlo: mi, ti, mu, jej, mu, nám, vám, im.

Ak si uvedomíte tieto rozdiely, nemôžete sa viac pomýliť – stačí len vybrať tvar zámena v správnom páde.

Pozrite sa teraz na nasledujúce vety. Rozumiete, v čom je rozdiel?

Napadlo nám, ako môžeme príbeh ukončiť. 

Napadol ma pouličný gang. 

Napadla mu zaujímavá myšlienka, čo keby im napadlo riešenie v spánku? 

Nenapadla ho pleseň? Mal by si to vyhodiť.