„Ľudia ľahšie ovládnu cudzie jazyky ako svoj.“

— Oldřich Fišer, český aforista a satirik