Pri práci

Tím a tým, aký je v tom rozdiel?

Hoci niektoré slová v slovenčine znejú rovnako, ich pravopis je rozdielny. Platí to aj pri výrazoch tímtým. V ústnom prejave ich používame bez dlhšieho premýšľania. Pri písaní sa však musíme zamyslieť nad ich významom, prípadne úlohou vo vete, a až potom môžeme zvoliť správny pravopis.

Aký je rozdiel medzi tímtým? Pozrime sa na ne trochu bližšie.

tím
 • podstatné meno tím sa vyvinulo z cudzieho slova team 
 • podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (KSSJ) označuje „skupinu ľudí so spoločnou úlohou, kolektív“
 • často sa chybne píše s ypsilonom, no takýto pravopis je prípustný len pre český jazyk
 • príklady: Hokejový tím Nitry v prvom zápase zvíťazil; Tímová práca ukáže, ako dokážete spolupracovať.
 • pomôcka: slovo tím môže byť vetným členom, viete sa naň preto spýtať otázkou kto? čo? (ak je podmetom), alebo ďalšími pádovými otázkami, napr. (v) kom? čom?, s kým? čím? (ak je predmetom)
 • pomôcka č. 2: pri odvodenom prídavnom mene je to jednoduchšie, slovo týmový neexistuje, preto si ľahko zapamätáte, že správny pravopis je tímový
Futbalový tím
tým
 • podraďovacia spojka
 • často používaná aj so spojkou čím, príklad: Čím viac sa snažím, tým je to horšie.
 • vo vetách sa objavuje aj v spojení s tým, že, príklad: Skončil s tým, že všetko je ešte otvorené.  
 • tiež ukazovacie zámeno, ak ide o inštrumentál zámen ten, to, príklad: S tým chlapcom nie je všetko v poriadku; Čo je s tým autom?,
 • podobu tým má tiež datív množného čísla zámen ten, tá, to, príklad: Tým ženským sa všetko prepečie.

Pri písanom texte sa preto zamyslite,
 • či pomenúvate kolektív, mužstvo alebo inú pracovnú skupinu – TÍM,
 • alebo iba spájate vety, približujete spôsob či ukazujete, odkazujete na istú skupinu ľudí či vecí – TÝM.

Napísali by ste teraz správne tieto vety?

Lukáša zobrali do tímu s tým, že ešte musí na sebe veľa pracovať.

Čím viac času trávi tím pokope, tým viac je zohraný.

Tým tímom sa vôbec nechce pracovať.