„Vrcholky slovenského prekladateľského umenia už dnes dokazujú, že slovenčina je jazyk až zázračne tvárny, schopný zmocniť sa aj tých najnáročnejších inonárodných diel.“

— Blahoslav Hečko, slovenský prekladateľ

  • Stretnutie
    Blog

    Ako správne vykať

    Podľa odborníkov na etiketu vyjadrujeme vykaním úctu k druhému človeku, jeho veku, skúsenostiam a postaveniu. Najčastejšie vykáme cudzím osobám, ale aj starším či vyššie postaveným. Ovládať by ho mal preto každý - od…