„Ovládam jazyk slovom, písmom a mlčaním.“

— Drahoslav Mika, slovenský aforista