aaa

O projekte

JAZYČNICA

vznikla ako projekt pre tých, ktorí majú radi slovenčinu a chcú svoju jazykovú úroveň rozvíjať aj po škole. #slovenčinapoškole

Partnerom projektu je neformálne občianske združenie

.