V škole

Prečo nemôžeme zahájiť školský rok

Sloveso zahájiť  často používame vo význame „začať, otvoriť“, napríklad zahájiť školský rok.  Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka je toto spojenie nesprávne.

Čo teda slovo znamená?

Slovník uvádza, že ide o zastaralý výraz, jeho význam je „zatarasiť, zahatať“. Príklad: Cestu zahájili stromy. 

Ako ho nahradiť?

Správne tak otvárame školský rok, začíname novú éru a podobne.