Stretnutie

Ako správne vykať

Podľa odborníkov na etiketu vyjadrujeme vykaním úctu k druhému človeku, jeho veku, skúsenostiam a postaveniu. Najčastejšie vykáme cudzím osobám, ale aj starším či vyššie postaveným. Ovládať by ho mal preto každý – od vrcholových manažérov a politikov po predavačky a opravárov.

Zopakujte si s nami, ako správne vykať.

Pri vykaní používame v slovenčine slovesný tvar 2. osoby množného čísla.

Posuniete sa, prosím? 

Kde pracujete? 

Na správnu podobu slovesa často zabúdame.

NESPRÁVNE: Kde ste bol?

SPRÁVNE: Kde ste boli?

NESPRÁVNE: Chcel by ste u nás pracovať? 

SPRÁVNE: Chceli by ste u nás pracovať?

NESPRÁVNE: Mohla by ste nás odfotiť? 

SPRÁVNE: Mohli by ste nás odfotiť?

Prídavné meno, trpné príčastie, radová číslovka alebo zámeno sú v rovnakom rode a čísle ako oslovená osoba.

NESPRÁVNE: Boli ste prvý? (pri oslovení ženy)

SPRÁVNE: Boli ste prvá? (pri oslovení ženy)

NESPRÁVNE: Cestujete sami? (pri oslovení muža)

SPRÁVNE: Cestujete sám? (pri oslovení muža)

NESPRÁVNE: Radi chodíte do do divadla? (pri oslovení ženy)

SPRÁVNE: Rada chodíte do divadla? (pri oslovení ženy)